Wdrożenia e-learning

Firma Planeta Edu posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrożeń e-learningu w różnego typu organizacjach. Nasze doświadczenie pozwala nam odpowiednio przygotować wdrożenia i dostosować rozwiązania do potrzeb określonych grup klientów. Staramy się już na wstępnym etapie pracy z Klientem wypracować takie rozwiązania, które będą wspierać działalność organizacji, a nie prowadzić do zbędnej, czasochłonnej i kosztochłonnej inwestycji.

Przygotowujemy cały proces szkoleniowy, począwszy od sposobu zastosowania narzędzi e-learningowych, poprzez atrakcyjną treść edukacyjną, aż po metody motywujące uczestników. Możemy również podjąć się realizacji poszczególnych elementów.

Z naszego doświadczenia wynika, że wdrożenie e-learningu lub blended learningu (szkoleń mieszanych z wykorzystaniem e-learningu) dobrze sprawdza się w następujących przypadkach:

Gdy chcemy obniżyć koszty szkoleń pracowników w dużych organizacjach

E-learning doskonale sprawdza się w przypadku szkoleń produktowych, kompetencyjnych, sprzedażowych, szkoleń dla nowych pracowników, szkoleń odnoszących się do stosowania określonych procedur w organizacji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym zdecydowanie obniża koszty projektów edukacyjnych, redukując wydatki związane z organizacją standardowych szkoleń (trener, przejazdy, zakwaterowanie).

Gdy musimy w krótkim czasie przeszkolić dużą grupę pracowników

E-learning jest praktycznie jedynym wyjściem w sytuacji gdy, w bardzo krótkim czasie musimy przeszkolić dużą grupę pracowników, często pracujących w oddziałach w różnych miastach. Dzięki zdalnemu nauczaniu nie zdezorganizujemy funkcjonowania całej firmy oraz oszczędzimy pieniądze, nie musząc wydawać ich na dojazdy oraz noclegi pracowników, zabezpieczenie sal szkoleniowych i zatrudnienie dużej liczby trenerów.

Gdy chcemy uatrakcyjnić proces edukacyjny

E-learning jest chętnie stosowany przez szkoły i uczelnie, które pragną uatrakcyjnić proces edukacyjny. Część zajęć jest organizowana w formule on-line, co przy dobrze przemyślanym projekcie i profesjonalnie przygotowanych materiałach, znacząco uatrakcyjnia zajęcia, pozwala uczniom/studentom wielokrotnie wracać do treści edukacyjnych i utrwalać materiał. Stwarza możliwość zredukowania konieczności uczestnictwa w zjazdach (w szczególności studentom studiów niestacjonarnych). Pozwala również możliwość organizacji systemu egzaminowania on-line.

Gdy chcemy tworzyć bazy wiedzy, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez różnych użytkowników

E-learning sprawdza się również doskonale w przypadku szkoleń, które, jednorazowo przygotowane, mogą stanowić podstawę kształcenia dla licznych użytkowników rozsianych na dużym obszarze terytorialnym, bez konieczności gromadzenia uczestników szkoleń w tym samym miejscu i czasie.

Last modified: Monday, 20 February 2017, 8:51 PM