O platformie e-learningowej Moodle

Wdrażana przez naszą firmę platforma e-learningowa Moodle jest jednym z najpopularniejszych systemów e-learningowych (LMS) używanych na całym świecie. Platforma oparta jest o oprogramowanie open source stworzone przez fundację Moodle w ramach projektu Moodle HQ.

Istotną cechą platformy jest jej elastyczność i konfigurowalność. Dzięki bardzo bogatym możliwościom możliwe jest dostosowanie systemu do bardzo różnorodnych wymagań. Powoduje to, że, może być używana z powodzeniem zarówno przez firmy, organizacje jak i szkoły oraz  uczelnie wyższe. Platforma używana przez firmy zarówno do szkoleń własnych pracowników jak i przez firmy szkoleniowe poszukujące systemu do publikowania szkoleń dla swoich klientów.

Przykładowe serwisy:

Platforma GFKM
Platforma WOT
Serwis https://platformamba.gfkm.pl Serwis https://szkolenia.wot.org.pl

Popularność platformy sprawia, że na wielu forach można znaleźć pomoc w zakresie wykorzystania licznych funkcji systemu.

Za pomocą platformy e-learningowej Moodle można:

 • publikować materiały edukacyjne (platforma umożliwia publikowanie wszelkiego typu materiałów),
 • przeprowadzać testy i ankiety,
 • tworzyć zadania dla uczestników szkoleń i komentować ich wyniki,
 • komunikować się z uczestnikami szkoleń na forach dyskusyjnych, prowadzić konsultacje na czacie lub rozmawiać z uczniami poprzez wewnętrzny komunikator,
 • pracować nad wspólnymi dokumentami, 
 • tworzyć portfolia i blogi,
 • zarządzać kursami, użytkownikami, nadawać uprawnienia,
 • prowadzić sprzedaż szkoleń komercyjnych,
 • publikować raporty i przeglądać statystyki,
 • integrować dane użytkowników z innymi systemami firmowymi (np. Active Directory, CRM, itp.),
 • dostosowywać szatę graficzną.

Funkcjonalności platformy e-learningowej Moodle są realizowane przez moduły, które można podzielić na cztery główne obszary:

 1. Publikacje, umieszczanie przez użytkowników materiałów, które stają się dostępne dla wszystkich (lub wybranych) uczestników szkolenia.
 2. Zadania i projekty – sprawdzanie wiedzy uczniów (quizy), organizowanie projektów i zadań do samodzielnej realizacji (zadania) lub zbieranie opinii (kwestionariusze i głosowania).
 3. Praca grupowa to narzędzia służące do zdalnej pracy grupowej, możliwość współdzielenia dokumentów oraz tworzenie wspólnej bazy zasobów (baza danych).
 4. Komunikacja – narzędzia wspomagające komunikację na linii trener–uczestnik i odwrotnie. Narzędzia te pozwalają na stworzenie zintegrowanej społeczności edukacyjnej.

Publikacja

Strony tekstowe i z hipertekstem, linki do istniejących stron internetowych lub kursów na platformie, to informacje, które stanowią treść kursu. Mogą to być wcześniej przygotowane pliki lub strony edytowane bezpośrednio w serwisie albo zewnętrzne strony WWW, które zostały uczynione częścią kursu. Platforma umożliwia zamieszczanie między innymi:

 • plików tekstowych, dokumentów Word, PDF, prezentacji, itd.,
 • odnośników do stron, 
 • nagrań dźwiękowych,
 • grafik,
 • filmów (mp4, youtube),
 • materiałów edukacyjnych w formacie SCORM.

Lekcja – pozwala na przedstawienie treści w interesujący sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma odpowiedziami. W zależności od postępów ucznia albo idzie do przodu z materiałem, albo jest cofany. 

Pakiet SCORM to zestaw treści stworzonym w oparciu o standard SCORM dla obiektów edukacyjnych. Pakiet może zawierać strony www, grafiki, skrypty JavaScript, prezentacje Flash i wszystko, co działa w przeglądarkach stron www. Moduł SCORM pozwala przesłać dowolny trzymający się standardów pakiet i zrobić z niego część kursu.

Blog – sieciowy dziennik, pamiętnik, rodzaj strony na której autor umieszcza datowane wpisy, Blogi najczęściej mają osobisty charakter i służą jako internetowe pamiętniki, zawierając jego przemyślenia, uwagi, komentarze, rysunki, a nawet nagrania. Blogi mają też wiele innych zastosowań: mogą być wykorzystywane jako wortale poświęcone określonej tematyce, narzędzia marketingu czy komunikacji np. politycznej.

Słownik pojęć umożliwia stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. Definicje mogą być wyszukiwane lub przeglądane na wiele sposobów. Słownik umożliwia eksportowanie zawartości z jednego słownika pojęć do innego w ramach tego samego kursu i automatyczne generowanie odnośników do zawartych definicji w ramach tworzonego kursu.

Zadania i projekty

Głosowanie – moduł ten może np.: służyć do szybkiej ankiety by zachęcić do zastanowienia się nad danym tematem; umożliwić grupie głosowanie na temat kierunku kursu, albo pozwoli uzyskać zgodę na prowadzenie badań.

Ankieta oferuje szereg sprawdzonych instrumentów do badań ankietowych. Prowadzący mogą wykorzystywać to narzędzie do zbierania od uczniów danych, które pomogą lepiej poznać grupę i ułatwią dokonanie refleksji na temat metod nauczania.

Dziennik obejmuje bardzo ważne działania o charakterze refleksyjnym. Prowadzący prosi uczniów o refleksje na zadany temat. Uczniowie mogą przez pewien czas edytować i modyfikować swoje wypowiedzi, które są poufne i dostępne tylko dla prowadzącego. Prowadzący może skomentować oraz wystawić ocenę dla każdego wpisu do dziennika.

Kwestionariusz pozwala na tworzenie rozbudowanych kwestionariuszy. Dostępne są dwa sposoby wypełniania – pojedyncze (wypełnianie kwestionariusza tylko raz) i wielokrotne (wypełnianie wiele razy). 

Quiz umożliwia tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te, uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Moduł ten oferuje narzędzia umożliwiające wystawianie ocen.

Zadanie umożliwia określenie pracy, które uczestnicy szkoleń mają wykonać w formie elektronicznej (w dowolnym formacie) i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania, projekty, raporty itp. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen.

Praca grupowa

Wiki – platforma do grupowego tworzenia dokumentów w prostym języku zapisu przy użyciu przeglądarki internetowej. "Wiki wiki" w języku hawajskim oznacza "super szybki". Nazwa dobrze oddaje szybkość tworzenia, zmieniania, poprawiania i aktualizowania dokumentów za pomocą tego modułu.

Baza danych pozwala nauczycielowi i uczniom na stworzenie bazy informacji, umożliwiającej gromadzenie, wyświetlanie i wyszukiwanie wpisów. Format i struktura wpisów może być niemal nieograniczona. Baza umożliwia zapisanie między innymi tekstu, plików, grafiki, adresów, liczb.

Komunikacja

Czat pozwala uczestnikom na przeprowadzanie na żywo dyskusji poprzez siec. Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie się nawzajem oraz tematu, który jest omawiany sposób używania czat-pokojów zasadniczo różni się od dyskusji na forum. Moduł Czat zawiera mnóstwo opcji pozwalających na zarządzanie i przeglądanie dyskusji czat.

Dialogi ten moduł umożliwia komunikowanie się dwóch użytkowników. Nauczyciel może rozpocząć dialog tylko z jednym uczniem, uczeń tylko z jednym nauczycielem i wreszcie jeden uczeń może rozpocząć dialog z innym uczniem. Jednak, uczeń/nauczyciel mogą równolegle brać udział w wielu dialogach.

Forum, w tym module odbywa się większość dyskusji. Fora posiadają różną strukturę i umożliwiają ocenę postów przez współuczestników. Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki. Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają poczta elektroniczną kopie każdego nowego postu.

Last modified: Thursday, 21 October 2021, 8:58 AM