Zakup grupowy

Platforma "Planeta.edu.pl" umożliwia zakup dostępu do kursu dla wielu Użytkowników (pracowników firmy/organizacji/szkoły). Dostępne są pakiety pozwalające na udostępnienie pakietu 30, 100, 250, 500, 1000 kont Użytkowników. Jak to działa: jeśli przykładowo chcesz zakupić szkolenie dla 60 pracowników Twojej firmy, należy wybrać pakiet dla 100 Użytkowników. Nadmiarowe konta będziesz mógł wykorzystać w późniejszym okresie, np. dla nowych pracowników.

Udostępnienie i przeprowadzenie szkolenia dla grupy użytkowników wymaga przejścia stosownego procesu, który można wyrazić w 6 krokach:

  1. Dokonanie zakupu i przejście do zakupionego kursu. 
  2. Podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Przesłanie listy uczestników szkolenia.
  4. Utworzenie i przekazanie danych kont użytkowników.
  5. Rozpoczęcie korzystania ze szkolenia przez uczestników.
  6. Wygenerowanie raportu końcowego.
Krok 1. Dokonanie zakupu i przejście do zakupionego kursu. 
W celu dokonania zakupu należy z listy kursów wybrać kurs, a następnie z listy rozwijanej jeden z pakietów dla określonej liczby użytkowników. Po dodaniu wybranego pakietu do koszyka należy się zalogować na istniejące konto lub utworzyć konto nowego Użytkownika. Podczas realizacji zamówienia należy uzupełnić dane do faktury VAT oraz zaakceptować regulaminPłatność za udostępnienie kursu realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU. Serwis PayU umożliwia dokonanie zapłaty usługą BLIK lub szybkim przelewem bankowym. Po dokonaniu płatności nastąpi przekierowanie na stronę platformy "Planeta.edu.pl". Po przejściu do zakupionego kursu należy zapoznać się z zamieszczoną w nim instrukcją.

Krok 2. Podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przygotowaliśmy dla Państwa projekt Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, który należy pobrać, a następnie uzupełnić (dane firmy i daty). Po uzupełnieniu i podpisaniu, umowę należy zeskanować i przesłać skan na adres email kursy@planeta.edu.pl lub pocztą/kurierem w wersji papierowej. 

Krok 3. Przesłanie listy uczestników szkolenia.

W kroku 3. prosimy o przesłanie listy osób, którzy mają odbyć szkolenie. W tym celu wymagane będzie pobranie pliku szablonu, w którym należy wpisać dane uczestników szkolenia. Dane jakie są niezbędne to imię i nazwisko uczestnika. Opcjonalne jest podanie adresu e-mail, a także loginu i hasła, jakim będzie się posługiwał uczestnik przy dostępie do Platformy. 

Krok 4. Utworzenie i przekazanie danych kont użytkowników.

Na podstawie przesłanej listy zostaną utworzone konta użytkowników. Jeśli w pliku z listą uczestników nie będzie informacji o loginie i haśle, zostaną one wygenerowane automatyczne. O założonych kontach zostaną Państwo poinformowani na podany w wypełnionym szablonie adres e-mail.

Krok 5. Użytkownicy logują się na platformę i korzystają z udostępnionego szkolenia.

Za przekazanie danych kont (loginu i hasła) uczestnikom szkolenia odpowiedzialność spoczywa po Państwa stronie. Użytkownik, który otrzyma dane niezbędne do zalogowania na Platformie może od razu przystąpić do szkolenia.  Po zaliczeniu testu końcowego uczestnik szkolenia ma możliwość wygenerowania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu. Użytkownicy otrzymują dostęp do szkolenia przez 2 miesiące.

Krok 6. Wygenerowanie raportu końcowego.

Po upływie 2 miesięcy od momentu udostępnienia szkolenia zostanie wygenerowany  raport końcowy, zawierający listę uczestników szkolenia oraz ocenę uzyskaną z testu zaliczeniowego.

Last modified: Friday, 25 May 2018, 7:37 PM